Vleermuisonderzoek

N.a.v. het verkennende onderzoek (quickscan) kan worden geadviseerd om een nader onderzoek uit te voeren naar het voorkomen van vleermuizen. Een nader onderzoek vleermuizen dient te worden uitgevoerd conform het protocol voor vleermuisinventarisaties zoals is vastgesteld door het Vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging (maart 2017).

Voor het vleermuisonderzoek wordt gebruik gemaakt van een batdetector (Pettersson D240X, eventueel in combinatie met een Pettersson D100) of een batlogger. Hiermee kunnen de ultrasone geluiden, die vleermuizen tijdens het vliegen uitzenden, voor het menselijk gehoor hoorbaar gemaakt worden. Indien noodzakelijk, is gebruik gemaakt van opname­apparatuur. Bij twijfel wordt het geluid opgenomen en geanalyseerd in het hiervoor speciaal ontworpen computer­programma Batsound.