Welkom

De eenmanszaak Bureau Aandacht Natuur bestaande uit Merijn Volkers is een ecologisch adviesbureau gespecialiseerd in onderzoeken in het kader van de Wet Natuurbescherming. Daarbij kunnen adviezen worden geschreven met betrekking tot beheer, behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap, dit eventueel in samenhang met cultuurhistorie, recreatie en toerisme.